2008/10/07

Toshokan kara koushin

Melbourne Saishin Jouhou

Buta hikiniku no level ga ijou ni takai zo.
(Abura-mi ga sukunai)